Memento mori

Memento mori

Billedet af barnet Niels, der taler med og iagttager håndværkerne i hans fars værksted, er et trygt billede. Men det er værd at huske, at livet var hårdt i det 17. århundrede. Niels Steensen mistede sin halv-søster, Lisbeth, i 1644,…

Studenten

Studenten

Af Sebastian Olden-Jørgensen Efter skolegang ved Vor Frue Skole studerede han 1656-59 medicin på Københavns Universitet. Hans privatpræceptor (: studievejleder) var den berømte anatom Thomas Bartholin (1616-80), der havde udgivet en meget anvendt anatomisk håndbog og var internationalt berømt for…

Studier i udlandet

Studier i udlandet

Af Sebastian Olden-Jørgensen Efter studierne i København tog han 1660-64 på den obligate studierejse til udlandet. Den førte ham over Rostock til Amsterdam og Leyden, den tids internationale protestantiske lærdomscenter. Dér skabte han sig gennem anatomiske opdagelser, udgivelser og videnskabelig…