Studenten

Studenten

Af Sebastian Olden-Jørgensen

Efter skolegang ved Vor Frue Skole studerede han 1656-59 medicin på Københavns Universitet. Hans privatpræceptor (: studievejleder) var den berømte anatom Thomas Bartholin (1616-80), der havde udgivet en meget anvendt anatomisk håndbog og var internationalt berømt for opdagelsen af lymfesystemet.

Under studierne i København begyndte Karl Gustav-krigene 1657-60, der førte til tabet af de danske landsdele øst for Sundet (Skåne, halland og Blekinge). Han oplevede svenskernes belejring af København 1658-60, men det er usikkert om han deltog i forsvaret mod svenskernes storm på byen natten mellem den 10. og 11. februar 1658. I foråret 1659 skrev han det såkaldte Chaos-manuskript: en lang række studienotater, mest afskrifter af bøger, men også referater af samtaler med sine lærere, små videnskabelige iagttagelser og personlige notater, der vidner om en levende, men ganske konventionel religiøsitet.