Janne Blichert-Toft modtager Steno-medaljen

Den dansk/franske forsker og geolog, Janne Blichert-Toft, 49 år, er blevet tildelt den prestigefulde Steno-Medalje. Den vil blive overrakt ved en ceremoni på Geologisk Museum i København den 24. april 2015.  Hæderen er tidligere fortrinsvis blevet tildelt udenlandske forskere, men tildeles også danske forskere for deres betydningsfulde bidrag inden for geologien. Medaljen tildeles med intervaller på 4 eller 5 år.

Janne Blichert-Toft, som er bosiddende i Frankrig og arbejder som forskningsdirektør på Ecole Normale Supérieure de Lyon, Laboratoire de Géologie de Lyon, modtog medaljen for sit arbejde inden for højtemperatur geokemi, petrologi og geokronologi.

Dansk Geologisk Forening indstiftede i 1969 en guldmedalje for at hædre fremtrædende geologer. Denne fik navnet Steno-medaljen efter den danske geolog og videnskabsmand Niels Steensen, der er internationalt anerkendt for geologiens grundlægger. Steno (1638-1686) ydede som led i sit omfattende videnskabelige virke, banebrydende bidrag til krystallografi så vel som stratigrafi, som er fundamentale discipliner i geologi.

Tildeling af Steno-medaljen blev efter en lang pause atter uddelt igen den 16. november 2009. Medaljen er uddelt otte gange siden 1969:

2015: Janne Blichert-Toft, Frankrig (høj-temperatur geokemi, petrologi og geokronologi)
2009: Finn Surlyk, Danmark (sedimentologi, palæoøkologi, bassinanalyse i Grønland og Danmark)
1998: Katharina von Salis Perch Nielsen, Schweiz (mikropalæontologi i Danmark og Grønland)
1993: John Callomon (fossiler i Østgrønlands Jura)
1989: Victor R. McGregor, New Zealand/Danmark/Grønland (grundfjeldsgeologi, Arkæikum i Vestgrønland)
1984: Jörn Thiede, Tyskland (oceansedimenter, Nordatlanten)
1979: Stephen Moorbath, Storbritannien (isotopgeologi, datering af Vestgrønlands Prækambrium)
1974: John Haller, Schweiz (tektonik, Østgrønlands Kaledonider)
1969: Sigurdur Thorarinsson, Island (vulkanologi, tefrakronologi)

Vi ønsker Janne Blichert-Toft mange gange tillykke med æren!