Foretag en søgning i Bibliographia Nicolai Stenonis

Bibliographia Nicolai Stenonis er en online-bibliografi baseret på Michael Jensens bibliografi i bogform af samme navn (1986). Jensen’s bibliografi blev omformet til en bibliografisk database i danMARC2-format af Det kgl. Bibliotek, København. Du kan søge i den ved at benytte søgekassen forneden

Søg litteratur i Steensen-arkivet


Den litteratur du finder i bibliografien findes allesammen på Archivum Nicolai Stenonis, også kendt som Steensen-arkivet, som er verdens mest omfattende reference-samling af litteratur om eller af Niels Steensen. Den findes på Gl. Kongevej i København.

Arkivets opgaver er:

–         At anskaffe og bevare alle skrevne værker af eller om Niels Steensen, enten i original udgave eller i faksimile.

–         At fortsætte opdateringen af Bibliographia Nicolai Stenonis.

–         At forsyne Stensen-forskere med kopier af svært tilgængelig Steensen-litteratur.

–         At stiller lokaler til rådighed for at studere arkivets samling.

Arkivet har til huse i Sankt Andreas Biblioteks lokaler, Gl. Kongevej 15, København, Danmark, og er åbent i løbet af bibliotekets åbningstider.