Studenten

Studenten

Af Sebastian Olden-Jørgensen Efter skolegang ved Vor Frue Skole studerede han 1656-59 medicin på Københavns Universitet. Hans privatpræceptor (: studievejleder) var den berømte anatom Thomas Bartholin (1616-80), der havde udgivet en meget anvendt anatomisk håndbog og var internationalt berømt for…

Studier i udlandet

Studier i udlandet

Af Sebastian Olden-Jørgensen Efter studierne i København tog han 1660-64 på den obligate studierejse til udlandet. Den førte ham over Rostock til Amsterdam og Leyden, den tids internationale protestantiske lærdomscenter. Dér skabte han sig gennem anatomiske opdagelser, udgivelser og videnskabelig…

Cartesianismen

Cartesianismen

Af Sebastian Olden-Jørgensen Under studierne i Nederlandene blev Steensen konfronteret med tanker, der påvirkede ham dybt både som videnskabsmand og som menneske. Det var den såkaldte cartesianisme, opkaldt efter den store franske filosof René Descartes (1596-1650). Descartes indtager en central…