Konversion

Konversion

Af Sebastian Olden-Jørgensen Det er uklart, hvornår præcist Steensen begyndte at beskæftige sig mere indgående med den katolske tro. Sandsynligvis begyndte det under hans ophold i Paris 1664-65, hvor han førte forskellige religiøse samtaler. En ganske afgørende etape var, da…

Anatomi, geologi og teologi

Anatomi, geologi og teologi

Af Sebastian Olden-Jørgensen Konversionen gjorde en tilbagevenden til fædrelandet umulig, og indtil 1672 drev Steensen sine banebrydende anatomiske og geologiske studier i storhertugens tjeneste. Et hajhoved, som storhertugen skænkede ham, blev anledning til at beskæftige sig med geologiske og palæontologiske…

De sidste år

De sidste år

Af Sebastian Olden-Jørgensen To år efter præstevielsen blev han bispeviet, og 1677-80 virkede han som apostolsk vikar hos hertug Johann Friedrich af Hannover (1625-79). Selve landet var protestantisk, men hertug Johann Friedrich – bror til Frederik III’s dronning Sophie Amalie…