Bøn til Niels Steensen

Salige Niels Steensen!
Gud skænkede dig rige åndsevner
og lod dig som anatom og geolog
få dyb indsigt i menneskelegemets
og jordens kunstfærdige bygning,
og ved sin nåde førte Han dig til sin Kirke
og til den sande kristne visdom,
som er at elske og tjene Ham alene.

Styrk mig ved din forbøn,
så jeg efter dit forbillede
ikke bliver stående ved skabningens skønhed
eller mine egne idéer,
men i alle ting søger Guds kærlige forsyn.

Særligt beder jeg dig for…
Jeg beder dig også for alle kristne videnskabsmænd
og især for de katolske læger.
Måtte Gud på din forbøn styrke dem i troskab mod sandheden,
så deres virke altid må stå i livets og kærlighedens tjeneste.

Amen.